Leer­stoor­nis­sen

Dyslexie (en dysorthografie)

Dyslexie is een leerstoornis die zich uit in ernstige lees- en/of schrijfproblemen. De automatisatie van lezen en/of spellen verloopt zeer moeizaam, want de letter- en woordherkenning komen maar niet op gang. Bij dyslexie blijft het lezen en schrijven moeilijk tot in de volwassenheid. Dyslexie komt voor bij 3 tot 10 % van de Nederlandstalige bevolking.

De oorzaak van dyslexie ligt in de neurobiologie, maar is niet altijd erfelijk. Omdat er nog veel te ontdekken valt, blijft dyslexie een onderwerp voor discussie. Verder wetenschappelijk onderzoek is aangewezen.

Wanneer je je aanmeldt voor logopedische therapie bij dyslexie, zal de logopediste eerst een basismeting doen. Daarna stelt ze een individueel handelingsplan op, waarbij ze ook contact opneemt met de school van het kind. Er worden STICORDI-maatregelen opgesteld in samenspraak met de school, zodat het kind de gepaste hulp krijgt.

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis die zich uit in ernstige rekenproblemen. Personen met dyscalculie ondervinden blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde op het vlak van automatiseren (geheugendyscalculie), vaardigheden en technieken (procedurele dyscalculie) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen (visuo-motorische dyscalculie). Dyscalculie kan samen voorkomen met andere (leer)problemen zoals ADHD, dyslexie en NLD.

Over de oorzaak van dyscalculie is nog weinig geweten. Erfelijkheid speelt een rol, maar details hieromtrent zijn wetenschappelijk nog onvoldoende beschreven.

Wanneer je je aanmeldt voor logopedische therapie bij dyscalculie, zal de logopediste eerst een basismeting doen. Daarna stelt ze een individueel handelingsplan op, waarbij ze ook contact opneemt met de school van het kind. Er worden STICORDI-maatregelen opgesteld in samenspraak met de school, zodat het kind de gepaste hulp krijgt.

Scroll naar top